Tietosuojaseloste

Nettisivu.net palveluita koskeva tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke on päivitetty 9.1.2022

 Nettisivu.net on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytänteitä 

Tämä tietosuojalauseke määrittelee:

  • henkilötietojen keräämistä
  • henkilötietojen käsittelyä
  • henkilötietojen käyttöä

  Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt tietosuojalausekkeen ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja, hänellä ei ole palveluidemme käyttöoikeutta.  

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nettisivu.net/ Populentia Oy (2911267-1) Liinaharjankatu 5 as. 3, Jyväskylä Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Joonatan Juuri-Oja Liinaharjankatu 5 as. 3, 40200, Jyväskylä s-posti: joonatan.juurioja@nettisivu.net Puh. 0449717273

2. REKISTERÖIDYT

Rekisteriä pidetään Nettisivu.netin (Populentia Oy:n markkinointinimi) palveluiden käyttäjistä ja asiakkaista.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

3.1. Asiakkaat Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden, toimeksiantojen, laskutuksen hallinta ja laadun varmistaminen. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille. Asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Populentia Oy:n oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.   

3.2. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄJÄT JA POTENTIAALISET ASIAKKAAT: Palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, yritykselle, yhteyshenkilölle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa. Markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.    

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

  4.1 Asiakasrekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja: Yhteystiedot

Nimitiedot: etunimet sukunimi 

Osoitetiedot: postiosoite postinumero postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite IP-osoite Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot 

Asiakkaan maksu- ja luottokortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot: pankkiyhteys pankkitilin numero 

Työnantajan, yrityksen, organisaation, järjestön, osakeyhtiön, yhtiön, yhdistyksen tms. tiedot: nimi osoitetiedot Y-tunnus Asema yrityksessä, rooli, tehtävä, titteli, työtehtävät, vastuualue tms. 

Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot: asiakaspalaute asiakaspalvelutapahtumien tiedot asiakaspuhelujen nauhoitukset asiakkuuden alkamisaika asiakkuuden päättymisaika asiakkuuden tilat asiakkuuden tasot tarjoushistoria tiedot aikaisemmista yhteydenotoista tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot ja näihin liittyvät keskustelut sivustokäyttäytyminen Hiiren, kursorin tai muun osoitelaitteen liikkeet Suomen Mainoskampanjan verkkosivuilla. Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot. Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot.  

5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

  Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:   Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.   Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.   Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.   Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.   Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.   Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekisteristä (esim. kaupparekisteri).  

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Populentia Oy:n ulkopuolelle.  

9. KÄSITTELYN KESTO

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Suomen Mainoskampanjan sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti viiden (5) vuoden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot viiden (5) vuoden välein. Sähköpostimarkkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetetyssä markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojalausekkeen sisällön säännöllisesti.