Populentian palvelujen erityisehdot yritysasiakkaille

Nettisivujen jatkotilaus -palvelun erityisehdot asiakkaalle

1. Yleistä

Näitä erityisehtoja sovelletaan Populentia Oy:n (”Populentia”) yritysasiakkaille (”asiakas”) toimittamaan nettisivujen jatkotilaus -palveluun (”jatkotilaus”) Populentian ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Näiden  erityisehtojen  lisäksi  sovelletaan  myös  Populentian  yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille.

Soveltamisjärjestys:

 1. Sopimuksen sopimusteksti
 2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
 3. Populentian palvelujen erityisehdot yritysasiakkaille 2021
 4. Populentian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2021

2.Palvelun sisältö

2.1 Sivujen päivittäminen ja valvonta

 1. Nettisivujen jatkotilaus -palvelu koostuu Populentian luovista ja teknisistä nettisivuratkaisuista(“sivupohjat”), joissa on hyödynnetty kolmansien osapuolien lisenssejä, tuotteita, palveluita ja toiminnallisuuksia (esimerkiksi WordPress -julkaisualustaa ja Divi -teemaa).
 2. Populentia tallentaa sivut valitsemalleen palvelimelle, tekee sivuille tarvittavat päivitykset ja valvoo, että asiakkaan nettisivuilla olevat Populentian tuottamat palvelut ja tuotteet sekä niiden toiminnallisuudet pysyvät ajan tasalla ja toiminnassa.
 3. Nettisivujen toteutuksessa käytetään Populentian aktiivisesta design valikoimasta asiakkaan valitsemaa sivupohjaa, josta räätälöidään asiakkaalle lopputuotteena nettisivut.
 4. Sivupohjan räätälöinti sisältää seuraavat tehtävät: Yrityksen logon lisääminen sivuille, sivujen päävärien vaihtaminen, välilehtien lisääminen aloituspalaverissa sovitulla ja sivupohjan edellyttämällä tavalla, valikon ja sisäisten linkitysten luonti, kuvien ja pääotsikoiden lisäys luoduille sivuille.
 5. Lisäpalveluista kuten verkkokaupan toteutuksesta tai kieliversioista sovitaan erikseen, eivätkä ne sisälly tähän palveluun.
 6. Vastaanottaessaan palvelun asiakas vastaa itse siitä, että ei riko kolmansien osapuolten käyttöehtoja tai immateriaalioikeuksia. Populentia huolehtii kuitenkin parhaan arviointikykynsä mukaan siitä, että sen sivupohjissa käyttämät tekniset ratkaisut mahdollistavat asiakkaalle toimivat, turvalliset ja ajantasaiset sivut.
 7. Populentia ilmoittaa heti tiedon saatuaan asiakkaalle mahdollisista asiakkaan nettisivuilla tapahtuvista tietoturvariskeistä, hyökkäyksistä, nettisivujen toimivuuden muutoksista tai muista poikkeavaisuuksista, jotka vaikuttavat oleellisesti nettisivujen turvallisuuteen tai toimintaan.

2.2 Korjaustoimenpiteet ja tekninen tuki

 1. Populentia tarjoaa asiakkaalle kattavan sähköpostituen. Kaikkiin yhteydenottoihin pyritään vastaamaan arkisin 24h kuluessa.
 2. Palvelun hintaan kuuluu sivujen tekniset korjaukset niiltä osin kuin häiriöt eivät ole asiakkaasta johtuvia ja Populentialla on mahdollisuus vaikuttaa kyseisiin häiriöihin. Tällöin työmäärä ei kuitenkaan voi olla palvelun hinnoitteluun nähden kohtuuton. Kohtuuttomaksi luetaan tässä tapauksessa yli tunti kuukaudessa. Populentia ei vastaa kolmansien osapuolten aiheuttamista teknisistä ongelmista.
 3. Populentian aiheuttaman teknisen ongelman ilmetessä Populentia pyrkii korjaamaan ongelman pikimmiten parhaan kykynsä mukaan.
 4. Poikkeavaisuuksista ilmoittaessaan Populentia esittää myös tarvittavat korjausehdotukset asiakkaalle ja oman saatavuutensa näihin korjaustoimenpiteisiin.
 5. Mikäli asiakas tilaa Populentialta korjaustoimenpiteitä tai muita töitä, toteutetaan nämä tuntityönä Populentian voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

2.3 Palvelintila

 1. Nettisivujen jatkotilaus sisältää asiakkaan sivujen tarvitseman määrän (enintään 5gb) levytilaa Populentian hallinnoimasta verkkohotellista. Mikäli asiakas tarvitsee enemmän kuin 5gb, veloitetaan lisätilasta Populentian voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
 2. Palvelintilan ja www -osoitteen varaus päättyy ja ne voidaan poistaa, jos sopimus asiakkaan ja Populentian välillä päättyy.

3. Palvelun toimittaminen

 1. Populentia aloittaa palvelun toimituksen asiakkaan kanssa sopimuksessa sovittavan aikataulun mukaisesti. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, aloittaa Populentia palvelun toimittamisen välittömästi.

4. Palvelun voimassaolo

 1. Nettisivujen jatkotilaus astuu voimaan välittömästi sopimuksen syntymisestä ja on sopimuksessa mainitun määräaikaisen jakson jälkeen voimassa toistaiseksi.

5. Maksut ja laskutus

 1. Jatkotilaus maksetaan ennakkoon 12kk tai 1kk erissä.

6. Palvelun irtisanominen ja päättyminen

 1. Asiakkaan irtisanoessa ylläpitopalvelun sen toimittaminen lopetetaan asiakkaan jo maksaman kauden päättyessä tai välittömästi, mikäli asiakas erikseen näin haluaa (tällöin kohtaa 6.3 ei sovelleta).
 2. Palvelun päättyessä, Populentia ei palauta asiakkaalle jatkuvan palvelun etukäteen maksettuja kausimaksuja. Katso lisää yleiset sopimusehdot, kohta 11.5 toimenpiteet palvelun päättyessä.
 3. Populentia säilyttää sivutiedostot palvelimellaan yhden kuukauden (1) sopimuksen päättymisestä. Jatkotilauksen päättyessä voi asiakas halutessaan kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä lunastaa jatkotilauksessa toteutetun sivutiedoston hintaan 1000€+alv24%.

7. Tyytyväisyystakuu

 1. Tyytyväisyystakuu aktivoituu Jousto -palvelun hyväksymisen yhteydessä.
 2. Jousto -palvelun tyytyväisyystakuu päättyy, kun palvelun toimittamisesta on kulunut (1) kuukausi,
 3. Valitustilanteissa asiakkaan tulee perustella miksi ei ole tyytyväinen palveluun, jonka jälkeen Populentia katsoo yhdessä asiakkaan kanssa voidaanko asiakkaan perustelemat asiat korjata, mikäli asiakas ei ole vieläkään tyytyväinen, Populentia hyvittää asiakkaan pyynnöstä lähettämänsä laskun Kotisivurynnäkkö® -palvelusta ja palauttaa rahat (mikäli rahat on jo siirtyneet).
 4. Palautusprosessiin siirryttäessä Populentia lopettaa sivuston väliaikaisen ylläpidon palvelimellaan, sivut poistetaan palvelimelta ja Populentian omistuksessa olevat aktiiviset lisenssit poistetaan käytöstä.
 5. Populentia ei palauta mahdollisia kolmannen osapuolen palveluhankintoja tai muita asiakkaalle koituneita kuluja Jousto -palvelun ulkopuolelta.
 6. Asiakkaan erikseen tilaamat lisätyöt tai muut Populentian tuottamat  palvelut eivät kuulu tyytyväisyystakuuseen

Kotisivurynnäkkö® -palvelun erityisehdot asiakkaalle

1. Yleistä

Näitä erityisehtoja sovelletaan Populentia Oy:n (”Populentia”) yritysasiakkaille (”asiakas”) toimittamaan nettisivujen toteutusprojektiin (”Kotisivurynnäkkö®”) Populentian ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

Näiden erityisehtojen  lisäksi  sovelletaan  myös  Populentian  yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille.

Soveltamisjärjestys:

 1. Sopimuksen sopimusteksti
 2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
 3. Populentian palvelujen erityisehdot yritysasiakkaille 2021
 4. Populentian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2021

2.Palvelun sisältö

 1. Kotisivurynnäkkö® -palvelu koostuu Populentian luovista ja teknisistä nettisivuratkaisuista(“sivupohjat”), joissa on hyödynnetty kolmansien osapuolien lisenssejä, tuotteita, palveluita ja toiminnallisuuksia (esimerkiksi WordPress -julkaisualustaa ja Divi -teemaa).
 2. Populentia toteuttaa Kotisivurynnäkkö® -palvelun asiakkaalle. Kotisivurynnäkkö® -palvelun toteutuksessa käytetään Populentian aktiivisesta sivupohjien tuotevalikoimasta asiakkaan valitsemaa sivupohjaa, josta tehdään asiakkaalle lopputuotteena nettisivut.
 3. Populentia tuottaa asiakkaan valitsemasta sivupohjasta asiakkaalle nettisivut Kotisivurynnäkkö® –palvelun sisällön mukaisessa laajuudessaan
 4. Lisäpalveluista sovitaan erikseen, eivätkä ne sisälly Kotisivurynnäkkö® -palveluun.
 5. Vastaanottaessaan palvelun asiakas vastaa itse siitä, että ei riko kolmansien osapuolten käyttöehtoja tai immateriaalioikeuksia. Populentia huolehtii kuitenkin parhaan arviointikykynsä mukaan siitä, että sen sivupohjissa käyttämät tekniset ratkaisut mahdollistavat asiakkaalle toimivat, turvalliset ja ajantasaiset sivut.

3. Toimitusaika

 1. Populentia toimittaa palvelun asiakkaan kanssa sopimuksessa sovittavan aikataulun mukaisesti. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, aloittaa Populentia palvelun toimittamisen välittömästi ja aikataulu täsmentyy projektin aikana.
 2. Jos viivästyminen johtuu asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, Populentian toimitusaikaa lisätään viivästystä vastaavasti ja sitä jatketaan, kunnes syy on korjattu tai poistunut. Asiakas korvaa asiakkaan aiheuttamista viivästymisistä Populentialle aiheutuneet vahingot ja kulut, joita ovat esimerkiksi;
 • asiakkaan palvelun tuotannon aikana käskemät muutokset palaverit ja selvittelyt, jotka ovat edellyttäneet lisätyötä;
 •  Lisätyöt laskutetaan asiakkaalta Populentian voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

4. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

 1. Kotisivurynnäkkö® -palvelu katsotaan toimitetuksi ja päättyneeksi, kun;
  • Populentia luovuttaa asiakkaalle käyttökoulutuksen jälkeen ylläpitotunnukset sivujen muokkaamista varten tai; 
  • mikäli asiakkaan kanssa ei asiakkaan aikataulusta johtuen saada pidettyä käyttöönottokoulutusta (1)kuukauden sisällä Kotisivurynnäkkö® -palvelun toimituksen aloittamisesta Populentia toimittaa käyttökoulutukseen rinnastettavan ohjeistuksen ja ylläpitotunnukset asiakkaan sähköpostiin.
 2. Kun palvelu on toimitettu, niin tarkastaa asiakas lopputuotteen (“nettisivut”) ja siihen liittyvän aineiston toimivuuden ja reklamoi toimimattomuudesta tai muusta nettisivuilla havaitusta virheestä tai puutteesta viivytyksettä. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä Populentialle sähköpostilla (14) päivän kuluessa toimituksesta tai on ottanut palvelun käyttöön, katsotaan toimitus hyväksytyksi.

Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Populentia on velvollinen korjaamaan ne.

5. Palvelun käyttö

 1. Populentian projektivastaava johtaa Kotisivurynnäkkö® -palvelun kulkua ja kaikki palveluun liittyvä asiointi tapahtuu projektivastaavan ja asiakkaan välillä.

6. Maksut ja laskutus

 1. Kotisivurynnäkkö® -palvelun maksu- ja laskutusehdoissa sovelletaan Populentian yleisiäsopimusehtoja

7. Tyytyväisyystakuu

 1. Tyytyväisyystakuu aktivoituu Kotisivurynnäkkö® -palvelun hyväksymisen yhteydessä.
 2. Kotisivurynnäkkö® -palvelun tyytyväisyystakuu päättyy, kun palvelun toimittamisesta on kulunut (1) kuukausi,
 3. Valitustilanteissa asiakkaan tulee perustella miksi ei ole tyytyväinen palveluun, jonka jälkeen Populentia katsoo yhdessä asiakkaan kanssa voidaanko asiakkaan perustelemat asiat korjata, mikäli asiakas ei ole vieläkään tyytyväinen, Populentia hyvittää asiakkaan pyynnöstä lähettämänsä laskun Kotisivurynnäkkö® -palvelusta ja palauttaa rahat (mikäli rahat on jo siirtyneet).
 4. Palautusprosessiin siirryttäessä Populentia lopettaa sivuston väliaikaisen ylläpidon palvelimellaan, sivut poistetaan palvelimelta ja Populentian omistuksessa olevat aktiiviset lisenssit poistetaan käytöstä.
 5. Populentia ei palauta mahdollisia kolmannen osapuolen palveluhankintoja tai muita asiakkaalle koituneita kuluja Kotisivurynnäkkö® -palvelun ulkopuolelta.
 6. Asiakkaan erikseen tilaamat lisätyöt tai muut Populentian tuottamat  palvelut eivät kuulu tyytyväisyystakuuseen

8. Palvelun toimittamisen keskeyttäminen ja irtisanominen

 1. Kotisivurynnäkkö® – palvelun keskeyttämisessa ja irtisanomisessa sovelletaan Populentian yleisiä sopimusehtoja

9. Väliaikainen palvelintila ja sivuston siirto

9.1 Väliaikainen palvelintila

1. Asiakas saa nettisivuilleen väliaikaisen palvelintilan ja www -osoitteen Populentian palvelimelta (1) kuukauden ajaksi nettisivujen toimituksesta. Näin asiakas voi rakentaa sivunsa julkaisuvalmiiksi ennen sivuston julkaisua itse hankituissa verkkohotelli ja domain -palveluissa.
2. Väliaikaisen palvelintilan varauksen voimassaoloajan jälkeen asiakkaan nettisivut tulee olla siirretty asiakkaan itse hankittuihin verkkohotelli ja domain -palveluihin.
3. Mikäli asiakas ei ole saanut siirrettyä sivujaan itse hankittuihin verkkohotelli ja domain -palveluihin palvelinvarauksen päättyessä Populentia toimittaa nettisivut asiakkaalle erikseen sovitussa tiedostomuodossa tai asiakas tilaa Populentialta ylläpitopalvelun palvelinvarauksen jatkamiseksi.
4. Mikäli asiakas on tilannut Populentian ylläpitopalvelun Kotisivurynnäkkö® -palvelun yhteydessä, ylläpitopalvelu aktivoituu automaattisesti (1) kuukauden väliaikaisen palvelinvarauksen jälkeen ja asiakas voi pitää sivustoa Populentian palvelimella niin kauan, kun ylläpitopalvelusopimus on asiakkaan ja Populentian välillä voimassa.

9.2 Sivuston siirto

1.Kotisivurynnäkkö® -palveluun sisältyy domainin ja verkkohotellin tilaus sekä nettisivujen siirto seuraavien kolmansien osapuolien verkkohotellipalveluihin:

Lista sivuston siirtoon yhteensopivista palveluntarjoajista (“siirtolista”)

 • Zoner Oy


2. Kotisivurynnäkkö® -palveluun ei sisälly domainin ja verkkohotellin tilausta eikä nettisivuston siirtoa siirtolistaan kuulumattoman kolmannen osapuolen palveluihin.
3. Mikäli asiakkaalla on uusissa sivuissa käytettävän domainin tilaus aktiivisena  siirtolistaan kuulumattoman kolmannen osapuolen palvelussa, tulee asiakkaan sopia ja aktivoida domainin siirto kolmannen osapuolen kanssa ja toimittaa Populentialle välittäjänsiirtoavain, jotta domain saadaan siirrettyä siirtolistan palveluntarjoajien palveluihin.
4. Asiakas voi sopia siirtolistaan kuulumattoman palveluntarjoan kanssa sivuston siirrosta ja julkaisemisesta tai domainin ohjauksen muutoksista kolmannen osapuolen palveluissa, mutta näissä tapauksissa Populentia ei vastaa nettisivujen siirrosta tai muista toimivan julkaisuprosessin edellyttämistä toimenpiteistä.
5. Populentia, kuitenkin tukee konsultoimalla asiakasta sopivan verkkohotellin ja domain -palveluntarjoajan hankinnassa ja muutenkin edesauttaa sivujen siirrossa ja julkaisussa sekä muissa verkkohotelli ja domain asioissa asiakasta tai asiakkaan puolesta toimivaa it-tukihenkilöä tarjoamalla oleellisen tiedon prosessin onnistumiseksi.
6. Populentia voi toteuttaa tapauskohtaisest sivuston siirron ja julkaisemisen siirtolistan ulkopuolisiin kolmansien osapuolien palveluihin lisäpalveluna, mutta siitä sovitaan aina erikseen.

10. Nettisivujen käyttö

 1. Kotisivurynnäkkö® -palvelun lopputuotteena asiakkaalle on toimitettu palvelun mukaiset nettisivut. Kotisivurynnäkkö® -palvelun käyttöehtoja ei sovelleta valmiiseen tuotteeseen poislukien kohta 4 (palvelun toimittaminen ja hyväksyminen , kohta 7 (tyytyväisyystakuu), kohta 9 (väliaikainen palvelintila ja sivuston siirto) sekä kohta 10 (nettisivujen käyttö).
 2. Jos ei ole erikseen sovittu, niin Populentia ei vastaa nettisivujen toimivuuden varmistamisesta jatkossa, sen päivityksistä, verkkohotellien tai domainien hankinnasta, kolmansien osapuolien lisenssien maksamisesta tai muista asiakkaan nettisivuihin liittyvistä asioista. Populentia kuitenkin tukee kohdan 9 mukaisesti asiakasta nettisivujen julkaisemisessa ja tarvittaessa tarjoaa teknistä tukea erikseen sovittuna palveluna voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.
 3. Asiakas voi tilata Populentialta lisäpalveluna myös ylläpito tai muita palveluita, mutta niistä sovitaan aina erikseen.

Tuntityöpalvelujen erityisehdot

1. Yleistä

Näitä erityisehtoja sovelletaan Populentia Oy:n (”Populentia”) yritysasiakkaille (”asiakas”) toimittamaan tuntilaskutteisiin palveluihin (”tuntityöt”) Populentian ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Näiden  erityisehtojen  lisäksi  sovelletaan  myös  Populentian  yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille.

Soveltamisjärjestys:

 1. Sopimuksen sopimusteksti
 2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
 3. Populentian palvelujen erityisehdot yritysasiakkaille 2021
 4. Populentian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2021

2.Palvelun sisältö ja ehdot

 1. Populentia toimittaa asiakkaalle kaikki tuntityöt Populentian voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 2. Palvelun sisältö, tehtävät työt ja laskutus sovitaan aina erikseen.
 3. Populentia toimittaa tuntitöistä asiakkaalle aika- ja kuluarvion, jonka pohjalta työ toteutetaan. 
 4. Yliajasta ja lisätöistä sovitaan erikseen.

Sisältöpalvelujen erityisehdot

1. Yleistä

Näitä erityisehtoja sovelletaan Populentia Oy:n (”Populentia”) yritysasiakkaille (”asiakas”) toimittamaan sisältö palveluihin (”sisältöpalvelut”) Populentian ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Näiden  erityisehtojen  lisäksi  sovelletaan  myös  Populentian  yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille.

Soveltamisjärjestys:

 1. Sopimuksen sopimusteksti
 2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
 3. Populentian palvelujen erityisehdot yritysasiakkaille 2021
 4. Populentian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2021

2.Palvelun ehdot

1.Populentia tuottaa asiakkaalle sisältöpalvelujen sisältöjen ja hintojen mukaisen toteutuksen.
2.Sisältöpalveluiden hinta määräytyy toteutettavan lukumäärän mukaan sivujen sisältöjen laajuudesta riippumatta.
3. Populentia ja asiakas sopii sisältöpalvelujen toimituksesta erikseen.
4. Jos palvelun toimittamisen viivästyminen johtuu asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, Populentian toimitusaikaa lisätään viivästystä vastaavasti ja sitä jatketaan, kunnes syy on korjattu tai poistunut. Asiakas korvaa asiakkaan aiheuttamista viivästymisistä Populentialle aiheutuneet vahingot ja kulut, joita ovat esimerkiksi;

a) alihankkijoiden tai kolmansien osapuolien palveluntarjoajien Populentiaan kohdistamat kulut;

b) tai asiakkaan palvelun tuotannon aikana käskemät muutokset, jotka ovat edellyttäneet lisätyötä;

c) sekä viivästyksistä johtuvat lisätyöt, joita ovat esimerkiksi ylimääräiset kontaktoinnit, asioiden selvittely ja muut ylimääräistä aikaa vievät toimenpiteet.

4. Lisätyöt laskutetaan asiakkaalta Populentian voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
5. Kun Populentia on ilmoittanut palvelun toimitetuksi, niin tarkastaa asiakas palvelun ja siihen liittyvän aineiston toimivuuden ja reklamoi toimimattomuudesta tai muusta palvelussa havaitusta virheestä tai puutteesta viivytyksettä. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä Populentialle kirjallisesti tai sähköpostilla (14) päivän kuluessa toimituksesta tai on ottanut palvelun käyttöön, katsotaan toimitus hyväksytyksi.